Před 6 lety jsem vydal turistického průvodce po Kladském pomezí s názvem "Kladské toulky".
Byla to v té době jediná kniha, která pokrývala svým obsahem celé Kladské pomezí. Stručná
historie obcí, GPS souřadnice a vše potřebné pro turisty. Přestože byla kniha v prodeji právě jen
v Kladském pomezí, prodalo se více než tisíc výtisků. Po několika letech jsem dostal nápad
udělat něco mnohem podrobnějšího než je předchozí kniha a seznámit tak čtenáře se zdejšími
obcemi mnohem detailněji. Začal jsem opět sbírat informace o obcích. V roce 2017 jsem projel
více než 260 obcí a jejich městské části. V každé jsem fotil to nejzajímavější.
Celou knihu jsem se poté snažil doplnit historickými pohlednicemi a fotografiemi převážně z
počátku minulého století. Nebyl bych to já, kdyby se jednalo jen o klasickou knihu. Proto je (jak
jsem již zmínil na předchozí stránce) kniha doplněna o speciální fotografie a brýle, které dodají
snímkům svou hloubku a možná tím přitáhne i mladší čtenáře. Někdy úspěšně, někdy méně
úspěšně jsem se snažil získat co nejvíce informací i o nejmenších obcích Kladského pomezí,
abych Vám je mohl knihou zprostředkovat. Tím však výjimečnost této knihy nekončí. Krátce
předtím, než měla být kniha dokončena, se mi naskytla další příležitost, a to obohatit knihu o
"císařské otisky".
Jedná se o mapy obcí staré téměř 180 let, které byly zakresleny kolem roku 1840. Dal jsem je
do kontextu s novými mapami a zpřístupnil Vám tak pohled, jak se každá z obcí za téměř 180 let
svého vývoje změnila. Pokud to bylo jen trochu možné, snažil jsem se do obou map naznačit pro
snazší orientaci společná místa kdysi a nyní. Jen málo původních domů dnes naleznete na
svém místě. I mnohé cesty a ulice dávno nejsou tam, kde bývaly.

Technické parametry knihy:
Autor knihy: Lukáš Šida
Vydal: Lukáš Šida
Datum vydání: ??? (červen 2019)
Pořadí: první vydání
Počet stran: 650 – křídový papír
Formát: A4
Vazba: knižní